đoàn kết

Mã sản phẩm: H-3C

  • 660.000 đ
  • (Còn hàng)
"3 cây chụm lại thành hòn núi cao"...Câu nói này đúng với chậu lan 3 cành cùng màu này! 

Có thể bạn sẽ thích